TPS Racing BV

Het Hazeland 27-29, 6931KA
Westervoort, Nederland
Mail: info@tpsracing.nl
Web: www.tpsracing.nl
Eigenaar: Harrie Schiks
IBAN: NL20INGB0007946094
BIC/SWIFT:INGBNL2A
KVK Arnhem: 70600406
BTW nummer: NL858389046B01 

Het gebruik van gepubliceerde gegevens op onze webshop door derden en voor het verzenden van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. We behouden ons het recht om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

De inhoud op onze website is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid gemaakt. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als aanbieder zijn we volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's. Voor externe websites aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Bovendien zijn wij niet verplicht, verzonden en opgeslagen informatie te controleren of te zoeken naar aanwijzingen die duiden op illegale activiteiten. Een verplichting van onze kant is alleen mogelijk als we doorgaan, ondanks een reeks in onze kennis van beton inbreuk op deze rechten overtreding. Met de kennis van een specifieke inbreuk, zullen wij alles aan doen om deze schending van de wet in de vorm van blokkeren of verwijderen te verwezelijken.

Algemene kennisgeving;

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Het verzamelen van persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen), is zoveel mogelijk op vrijwillige basis. In bestellingen op onze webwinkel door een eindgebruiker of een bedrijf, moeten we die persoonlijke gegevens verplicht verzamelen. Deze gegevens zullen niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt of doorgegeven worden aan derden. Wij wijzen U erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) gaten in de beveiliging kunnen hebben. Een volledige bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is daardoor niet mogelijk.

Gegevensbescherming voor de onderdelen van producten op onze Webshop en Facebook.

Als u het Facebook icoon klikt, is een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt deze informatie, (inclusief uw IP-adres). Als u os Facebook pictogram klikt terwijl u aangemeld bent op onze webshop, kunt u de inhoud van onze shop delen op een willekeurig Facebook profiel. Facebook ontvangt en slaat in dit geval, persoonlijke informatie van u op. Wij wijzen u erop dat wij als weshop geen kennis van de inhoud van de toegezonden gegevens en gebruik via Facebook verantwoordelijk zijn.

TPS Racing BV

Your Passion is Our Passion